De behandeling

De BSR techniek richt zich niet op een ziekte of lichamelijk probleem, maar puur op het stimuleren van het lichaam om opgebouwde spierspanning los te laten en de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen te herstellen. Deze communicatie is cruciaal voor het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Terwijl de cliënt op de behandelbank ligt voert de practitioner een aantal tests uit om de vastzittende spierspanning te lokaliseren. Dit wordt gedaan door lichte druk toe te passen op verschillende plaatsen op het lichaam en waar te nemen hoe het lichaam daarop reageert. Het lichaam verstrekt hierbij dus zelf de benodigde informatie.

Als de spierspanning is gelokaliseerd, wordt het lichaam gestimuleerd de vastzittende spierspanning los te laten. Dit gebeurt door het geven van lichte, doch besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting. De BSR techniek is zacht en vriendelijk. Tijdens de sessies blijft de cliënt volledig gekleed.

Een proces

BSR zet een proces op gang waarbij het lichaam spierspanningen loslaat, zodat het lichaam kan herstellen van de overbelasting. Dit loslaten en herstellen wordt door de BSR-practitioner gedurende meerdere behandelingen gefaciliteerd. Het opstarten van het proces wordt gedaan door middel van 3 behandelingen in een bewezen effectieve sequentie van 1ste , 4de en 11de dag.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en frequentie van onderhoudsbehandelingen is per individu verschillend en afhankelijk van de duur waarin de spierspanning aanwezig is geweest, de mate van dagelijkse belasting, de gevoeligheid voor deze belasting en de persoonlijke doelstelling ten aanzien van de eigen gezondheid en functioneren van het lichaam.

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Het proces wordt standaard opgestart met drie behandelingen, te weten op de 1e, 4e en 11e dag.

Het aantal vervolgbehandelingen en frequentie daarvan is per individu verschillend. Als body stress recent is ontstaan zal het proces van loslaten vrij snel plaatsvinden. Wanneer body stress echter gedurende langere tijd (mogelijk al jaren) aanwezig is, zullen meer behandelingen nodig zijn. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen is het aan te bevelen om van tijd tot tijd terug te komen voor een behandeling.

Voor wie?

Body Stress Release is voor iedereen, van jong tot oud, gezond of ziek. Ook kinderen kunnen body stress hebben door bijvoorbeeld vallen en stoten tijdens het spelen. Zij kunnen als gevolg daarvan last hebben van groeipijnen, concentratieproblemen en moeite met stilzitten. Zelfs baby’s kunnen als gevolg van hun geboorte al body stress hebben en kunnen dan bijvoorbeeld zonder aanwijsbare reden voortdurend huilen.